Norsk selskap for nukleærmedisin og molekylær avbildning

NSNM Vårmøte 25.-27. mai 2018

Klikk her for å redigere undertittel

Program for dagene

Fredag 25. mai 2018

Program
 
10:00 - 11:00
 Registrering, UNN
 
11:00 - 12.30
 Omvisning PET-senteret, Unn
 
13:00 - 14.00
 Busstransport fra UNN til Sommarøy
 
14:00 - 15:00
 Lunsj
 
15:00 - 16:00
 Generalforsamling NFNM/pause med industri
 
16:00 - 16:15
 Pause med industri
 
Tema:
 NFNM
 
  Åpning av NSNM vårmøte 2018 , Tom Christian Holm Adamsen, leder NSNM
16:15 - 16:40
 Rekonstruksjon SPECT/CT, GE
16:40 - 17:05
 Rekonstruksjon PET/CT, Jon Erik Holtedahl, Siemens
17:05 - 17:50
 Rekonstruksjon PET/MR, Bernhard Sattler
17:50 - 18.30
 Standardisering av PET-indikasjoner, Karin Hjorthaug
  20:00 -
 Middag (Kahoot, quiz, pecha kucha…) inkl vin
 

Lørdag 26. mai 2018

Tema:
Frie foredrag/ poster speed talk
Ordstyrer: Gerd Else Søfferud
 
  09:00 - 09:15
  TBA
 
  09:15 - 09:30
 TBA
 
  09:30 - 09:45
 TBA
 
  09:45 - 10:00
 TBA
 
Tema:
 Preklinisk PET/MR

Ordstyrer: Rune Sundset

10:00 - 10:30
  Preklinisk PET/MR, Mathias Kranz
 10:30 -10:45
 Pause med industri
Tema:
PSMA – Diagnostikk og terapi for halve befolkningen

Ordstyrer: Tom Christian Holm Adamsen

10:45 - 11:15
Klinisk (TBA)
 11:15 - 11:45
Erfaring med 18F-PSMA i Norge, Andreas Tulipan
 11:45 - 12:15
 Pause med industri
Tema:
Fremtidens bildediagnostikk

Ordstyrer: Tone Eriksen

12:15 - 12:40
  Fremtidens bildediagnostikk, Annika Remaeus, GE
 12:40 - 13:00
  Tilberedning og arbeidsflyt for SomaKit TOC (68Ga-DOTATOC) (TBA)
 13:00 - 15:00
  Lunsj med benstrekk
Tema:
 Undervisning og videreutdanning

Ordstyrer: Andreas Tulipan

15:00 - 15:20
  MOODLE og undervisning innen NM, Martin Biermann
15:20 - 15:40
 Nye utdanninger (siv ing, medisinsk teknologi, UiB etc) Tom C H Adamsen
15:40 - 16:00
  Etter- og videreutdanning for teknisk personell i nukleærmedisin: Nukleograf eller nukleoingeniør? Annihilograf? (TBA)
16:00 - 16:30
 Pause med industri
Tema:
Hjerte
Ordstyrer: Birgit Schulz
16:30 - 17:15
  PET-CT imaging in infectious heart disease and ventricular assist systems,

 O. Lindner, Bad Oeynhausen, Tyskland

17:15 - 17:30
 Pause med industri
17:30 - 18:30
 Generalforsamling m/valg NSNM
 20:00 -
 Festmiddag (inkl aperitiff, vin og band)
 

Søndag 27. mai 2018

Tema:
Den gode, gamle konvensjonelle nukleærmedisin

Ordstyrer: Tine S Medrud Rørmark

09:00 - 09:15
  Lungeventilasjonsundersøkelse med Swirler, Birger Tvedt, HUS
09:15 - 09:30
  Leukocyttscintigrafi med Leukokit, Kalnes/AHUS
09:30 - 09:45
  Digital SPECT, Anders Lund Eide, UNN
09:45 - 10:00
  Kvantitativ SPECT, Caroline Stokke, OUS
Tema:
Gliomer
Ordstyrer: Marianne Leirdal Stokkan
10:00 - 10:20
  FACBC eller MET, eller er det helt FET? Anna Karlberg, St. Olavs Hospital
10:20 - 10:40
  (64Cu)CuCl2 – potensiale innen teranostikk? Erik Traasdahl, UNN
10:40 - 11:00
 Pause med industri
Tema:
Arne Skrettings minneforelesning

Ordstyrer: Tom Christian Holm Adamsen

11:00 - 12:00
 Norge – en stormakt i radiofarmasi, Ole Kristian Hjelstuen, Invent2
12:00 - 12:30
Avslutning m/prisutdeling, loddtrekning og annonsering av NSNM 2018 
12:30 - 13:00
 Utsjekk
13:00 -
 Lunsj