Norsk selskap for nukleærmedisin og molekylær avbildning

NSNM Vårmøte 25.-27. mai 2018

Klikk her for å redigere undertittel

Priser

Full deltakelse inkluderer 2 overnattinger i enkeltrom, 2 frokost, 3 lunsj og 2 middag.
Deltakelse på enkeltdager inkluder lunsj. Overnatting er inkludert dersom du melder deg på enkeltdag.

Gjelder både deltakere og utstillere
 Påmelding til og med

20. april

 Påmelding etter

20. april

Full deltakelse - medlem NSNM
 NOK 5.900
 NOK 6.900
 Full deltakelse - ikke medlem NSNM
 NOK 6.900
 NOK 7.900
 Full deltakelse - pensjonist
 NOK 4.000
 NOK 5.000
 Deltakelse enkeltdager - medlem NSNM
 NOK 1.500
 NOK 1.700
 Deltakelse enkeltdager - ikke medlem NSNM
 NOK 2.000
 NOK 2.200
 Deltakelse enkeltdager - pensjonist
 NOK 1.000
 NOK 1.200
 Deltakelse pr. middag for ikke-boende
 NOK 700
 NOK 700
 Utstillerplass 2 m2
NOK 10 000 eks mva
 NOK 10 000 eks mva
 Lunsj pr. dag, for utstillere som ikke har full deltakelse
 NOK 235
 NOK 235
 Konferansepass, for utstillere som ikke har full deltakelse
 NOK 1.350
 NOK 1.350