Norsk selskap for nukleærmedisin og molekylær avbildning

NSNM Vårmøte 25.-27. mai 2018

Klikk her for å redigere undertittel

Program for dagene

Fredag 25. mai 2018

Program
10:00 - 11:00
 Registrering, UNN
10:00 - 12.30
 Omvisning PET-senteret, Unn
12:00 
12:20
12:40
13:00***
 
Busstransport fra UNN til Sommarøy
***Buss kl 13.00 kjører via flyplassen. Gi beskjed om du ønsker å bli plukket opp der.

14:00 - 15:00
 Lunsj
15:00 - 16:00
 Generalforsamling NFNM/pause med industri
16:00 - 16:15
 Pause med industri
16:15 - 16:20
 Åpning av NSNM vårmøte 2018, Tom Christian Holm Adamsen, leder NSNM
Tema:
NFNM
Ordstyrer: Kristian Brokstad, UNN
16:20 - 16:45
Rekonstruksjon PET/CT, Jon Erik Holtedahl, Siemens
16:45 - 17:15
 Rekonstruksjon PET/MR, Bernhard Sattler, Leipzig
 17:15 - 17:30
Pause med industri
17:30 - 18.00 
Erfaringer med digital PET, Professor Mark Lubberink, Uppsala
18:00 - 18.30
Standardisering av PET-indikasjoner, Karin Hjorthaug, Århus
  20:00 -
 Middag
 

Lørdag 26. mai 2018

Tema:
Frie foredrag
Ordstyrer: Gerd Else Søfferud
  08:30 - 08:45
Bruk av Regadenoson i kombinasjon med submaksimal sykkelbelastning til myocardperfusjonsscintigrafi,
Sissel Stein, Sykehuset Innlandet
  08:45 - 09:00
Myelosuppresjon hos pasienter med non-Hodgkin lymfom behandlet med 177Lu-lilotomab satetraxetan kan predikeres ved måling av absorbert dose til rød benmarg, Johan Blakkisrud, OUS
  09:00 - 09:15
Legemiddelforsyning til nukleærmedisinske avdelinger, Anne Elisabeth Laingen, IFE
  09:15 - 09:30
Optimalisering av 18F-FDG-PET/CT undersøkelser for barn, Lars-Erik Gridset, OUS
 09:30 - 09:45
One size does not fit all. Nye trender ved radiojodbehandling av høyt differensiert thyroideacancer, Trond Velde Bogsrud, UNN
 09:45 - 10:00

Extra-ossøst opptak av DPD, Tore Bach Gansmo, OUS

Tema:
 Preklinisk PET/MR

Ordstyrer: Rune Sundset

10:00 - 10:30
  Preklinisk PET/MR, Mathias Kranz, Leipzig
 10:30 -11:00
 Pause med industri
Tema:
PSMA – Diagnostikk og terapi for halve befolkningen

Ordstyrer: Tom Christian Holm Adamsen

 11:00 - 11:30
PSMA – klinisk, Fredrik Giesel, Heidelberg
 11:30 - 12:00
Erfaring med 18F-PSMA i Norge, Andreas Tulipan, Aleris
 12:00 - 12:15
 Pause med industri
Tema:
Fremtidens bildediagnostikk

Ordstyrer: Tone Eriksen

12:15 - 12:40
  Fremtidens bildediagnostikk, Annika Remaeus, GE Healtcare
 12:40 - 13:00
  Tilberedning og arbeidsflyt for SomaKit TOC (68Ga-DOTATOC), Jostein Frid, HUS
 13:00 - 15:00
  Lunsj med benstrekk
Tema:
 Undervisning og videreutdanning

Ordstyrer: Andreas Tulipan

15:00 - 15:20
177Lutetium, kjemiker ITG
15:20 - 15:30

Nytt utdanningstilbud for nukleærmedisin, Rune Sundset, UNN

15:30 - 16:00
ImTech - et senter som skal tilby en avansert klinisk infrastruktur for bildeforskning og innovasjon i Oslo, Anne Cathrine Marthinsen, OUS
16:00 - 16:30
 Pause med industri
Tema:
Hjerte
Ordstyrer: Tone Eriksen
16:30 - 17:15
 PET-CT imaging in infectious heart disease and ventricular assist systems,

 Prof O. Lindner, Bad Oeynhausen, Tyskland

17:15 - 17:30
 Pause med industri
17:30 - 18:30
 Generalforsamling m/valg NSNM
 20:00 -
 Festmiddag (inkl aperitiff, vin og band)
 

Søndag 27. mai 2018

Tema:
Den gode, gamle konvensjonelle nukleærmedisin

Ordstyrer: Tine S Medrud Rørmark

09:00 - 09:15
  Lungeventilasjonsundersøkelse med Swirler, Birger Tvedt, HUS
09:15 - 09:30
  Leukocyttscintigrafi med Leukokit, Liz-Tone Thorstensen (Ahus), Nathan Wayne (Ahus), Tone Marie Bergstrøm (Kalnes)
09:30 - 09:45
  Digital SPECT, Anders Lund Eide, UNN
09:45 - 10:00
  Kvantitativ SPECT, Caroline Stokke, OUS
Tema:
Gliomer
Ordstyrer:  Tom Christian Holm Adamsen
10:00 - 10:20
  FACBC eller MET, eller er det helt FET? Anna Karlberg, St. Olavs Hospital
10:20 - 10:40
  (64Cu)CuCl2 – potensiale innen teranostikk? Erik Traasdahl, UNN
10:40 - 11:00
 Pause med industri
Tema:
Arne Skrettings minneforelesning

Ordstyrer:  Marianne Leirdal Stokkan

11:00 - 12:00
 Norge – en stormakt i radiofarmasi, Ole Kristian Hjelstuen, Invent2
12:00 - 12:30
Avslutning m/prisutdeling, loddtrekning og annonsering av NSNM 2018 
12:30 - 13:00
 Utsjekk
13:00 -
 Lunsj
 14.00
 Busstransport til flyplassen